Klassiske Rideakademier

I omkring 400 år er den klassiske ridekunst blevet udøvet på rideakademier rundt omkring i Europa. Nogle af disse rideakademier findes endnu den dag idag, og ridekunsten udøves her efter samme principper, som da akademierne blev grundlagt. Disse akademier sørger idag for vedligeholdelse og videreførelse af den ældgamle kultur og tradition om ridning og træning af heste.

De fire klassiske rideakademier:

 

Cadre Noir de Saumur, Saumur

Escola Portuguesa de Arte Equestre, Lisbon

Der Spanischen Hofreitschule, Wien

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Equestre