Skip to content

Working Equitation

Working Equitation har sit udspring i den traditionelle arbejdsridning, altså den måde hesten blev brugt som arbejdsdyr på. Hesten skulle både servicere mennesket i markarbejde, kamp og som underholdning igennem bl.a. tyrefægtning. Det er ud fra disse grundprincipper, at man baserede disciplinen Working Equitation. Interessen for disciplinen er stødt stigende, og flere og flere lande melder sig efterhånden på banen på både nationalt og internationalt plan.

I Working Equitation bruger man hestens grunduddannelse, altså dressur, til at sætte både lydighed, mod og styrke i perspektiv. Udførslen af diverse forhindringer og samarbejdsvillighed i kvægtesten giver udtryk for en ekstrem tillid mellem hest og rytter. De fire discipliner giver tilsammen udtryk for en alsidig disciplin, der kræver en meget veluddannet hest, både psykisk og fysisk. 

De fire discipliner i Working Equitation består af:

 1. Dressur
 2. Stiltest
 3. Speedtest
 4. Kvægtest

1. Dressur

Beskrivelse: dressurtesten foregår på en 20 x 40 meter bane, og gennemføres på maksimum 8 minutter. Testen består af 22 obligatoriske øvelser, samt 5 overordnede klassifikationer (gangarter, spændstighed, eftergivenhed, rytterens indvirkning og kunstnerisk indtryk).

Det kunstneriske indtryk vurderes ud fra sammenhængen mellem musik og øvelser i programmet. Generelt minder dressurprogrammerne i Working Equitation meget om dressurprogrammerne i moderne dressur. Dog bedømmes hesten overordnet på sin regularitet i gangarterne. Det betyder at man ikke behøves en meget stort gående hest for at kunne være med i sporten, så længe den viser gode naturlige gangarter, specifik for den enkelte hest. Det åbner disciplinen op for mange forskellige hesteracer, og gør sporten alsidig.

I dressurprogrammerne finder man desuden øvelser, som ikke findes i moderne dressur, bl.a. sliding stops. 

Bedømmelse:

 • Regularitet i gangarter
 • Harmoni og sammenhæng mellem øvelserne
 • Spændstighed
 • Eftergivenhed
 • Rytterens indvirkning
 • Kunstnerisk indtryk

Pointgivning:

10     Fremragende                       

09     Meget godt                          

08     Godt                                     

07     Rimelig godt                         

06     Tilfredsstillende                 

05     Rimeligt                                

04     Utilstrækkeligt                      

03     Dårligt til middelmådigt      

02     Dårligt                                   

01     Meget dårligt                      

00     Fejl i udførelsen af øvelse

Pointfradrag:

 • Fejl i programmet
 • Berøring af hesten med den frie hånd (ved ridning på een hånd, svært niveau) foran tøjlen

Diskvalifikation:

 • 3 fejl i programmet
 • Fald fra hesten
 • Berøring af hesten med pisken (pisken skal holdes op foran rytteren i lodret position under hele programmet)
 • Start af indgang på banen før tegn fra dommeren
 • Ved mere end 1 minut om at påbegynde programmet fra dommerens startsignal
 • Overtrædning af banen med alle hestens fire hove
 • Sår i hestens næse eller flanke
 • Tegn på halthed
 • Mishandling af hesten
 • Ved mere end 10 sekunder om at få hesten fremad
 • Brug af to hænder (på svært niveau)

2. Stiltest

Beskrivelse: formålet med stiltesten er at bevise både hest og rytters kapacitet til at udvise ro, præcision, stilfuld og regulær udførsel af enhver forhindring, der er et udtryk for enhver forhindring man kunne møde med hesten som arbejdsdyr. Testen er et udtryk for det empatiske samarbejde mellem hest og rytter. I stiltesten rides kun skridt og galop.

Termen ”forhindring” er ensbetydende med en vanskelighed, der skal overvindes af ekvipagen.

Stil- og speedtesten i Working Equitation består af en række forhindringer, som kan varriere fra konkurrence til konkurrence.

Baneskitse tilsendes som oftest til deltagerne sammen med speedtesten 1 uge før konkurrencestart.

Bedømmelse:

Hest:

 • Regularitet i bevægelse
 • Kvaliteten af galopanspring
 • Eftergivenhed for rytterens hjælpere
 • Samling
 • Harmoni i bevægelsen

Rytter:

 • Position i sadlen
 • Lethed i bevægelse, stabilitet
 • Brug af hjælpere
 • Kun brug af én hånd (i masterclass)

Pointgivning (samme som i dressur):

10     Fremragende                       

09     Meget godt                          

08     Godt                                     

07     Rimelig godt                         

06     Tilfredsstillende                 

05     Rimeligt                                

04     Utilstrækkeligt                      

03     Dårligt til middelmådigt      

02     Dårligt                                   

01     Meget dårligt                      

00     Fejl i udførelsen af øvels

Pointfradrag:

 • Fejl i programmet
 • Berøring af hesten med den frie hånd (ved ridning på een hånd, svært niveau) foran tøjlen

Diskvalifikation:

 • 3 fejl i programmet
 • Fald fra hesten
 • Berøring af hesten med pisken (pisken skal holdes op foran rytteren i lodret position under hele programmet)
 • Start af indgang på banen før tegn fra dommeren
 • Ved mere end 1 minut om at påbegynde programmet fra dommerens startsignal
 • Overtrædning af banen med alle hestens fire hove
 • Sår i hestens næse eller flanke
 • Tegn på halthed
 • Mishandling af hesten
 • Ved mere end 10 sekunder om at få hesten fremad
 • Ved brug af to hænder (på svært niveau)

Dobbeltslalom

Beskrivelse: Forhindringen består af minimum 7 stk. 2 meter høje markeringer, der er fastgjort på en base, som ikke er fastgjort til underlaget. De to parallelle linjer har en afstand på 6 meter. Afstanden mellem markering 1, 3, 5 og 7 er 6 meter. Afstanden mellem markering 2, 4 og 6 er også 6 meter.

Markering nummer 2 er placeret halvvejs mellem markering nummer 1 og 3. Markering nummer 4 er placeret halvvejs mellem markering nummer 3 og 5. Markering nummer 6 er placeret halvvejs mellem markering nummer 5 og 7.

Udførelse: Hesten udfører halve volter omkring markeringerne i rækkefølgen afgjort af nummerrækkefølgen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) og i den retning, der er angivet på baneskitsen, med ligeudretning imellem markeringerne og med changementer halvvejs mellem markeringerne.

Bedømmelse: 

 • Kontinuitet i bevægelsen
 • Harmoni og præcision
 • Kvaliteten af changementer

Pointfradrag:

 • Væltning af markering
 • Fejl i udførelsen af changementer 

Speedtest:

 • Væltes en markering → +0,3 sek
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation

Pen

Beskrivelse: Forhindringen består af et aflukke med en indgang, som igen består af et mindre aflukke i midten, hvor der kan placeres dyr, såsom høns, gæs, ænder, smågrise etc.

Den ydre cirkel måler 6 meter i diameter, den indre cirkel 3 meter i diameter, og derimellem en gang på 1,5 meters bredde.

 Udførelse: Forhindringen skal udføres ved indridning i den ene retning, hvorefter der rides ud igen, laves en halvpirouette, et changement, og dernæst indridning igen i den anden retning, hvorefter pennen forlades. Forhindringen skal udføres i skridt eller galop. 

Bedømmelse: 

 • Hestens ro og tillid
 • Rytterens ro og brug af hjælpere

Pointfradrag:

 • Udførsel i trav

Speedtest (her rides kun den ene vej rundt – valgfri hvilken vej):

 • Væltes en del af forhindringen → +5 sek
 • Udridning forkert sted → diskvalifikation
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation

Ottetal mellem tønder

Beskrivelse: To tønder placeres med en afstand på 3 meter (afstanden måles imellem de to tønders centrum).

Udførelse: Hesten rides lige ind imellem de to tønder, først rides en 3 meter volte om den højre tønde, imellem de to tønder et changement og derefter rides en 3 meter volte om den venstre tønde. Forhindringen starter når hesten passerer linjen imellem de to tønder, og afsluttes når hesten igen har passeret linjen.

I de sværere klasser laves derefter en parade efter passage imellem de to tønder, hvorefter der først udføres en tilbagetrædning omkring den højre tønde, og derefter den venstre tønde.

Bedømmelse: 

 • Præcision, kvalitet og attitude i galopchangementet (som skal ligge midt mellem tønderne)
 • Passage præcis imellem tønderne
 • Formen og symmetrien på volterne

Pointfradrag:

 • Ved mangel på galopchangement

Speedtest (forlæns):

 • Væltes en tønde → +5 sek
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation

Speedtest (tilbagetrædning):

 • Væltes en tønde → +5 sek
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation

Træbro

Beskrivelse: Forhindringen består af en træbro, som hesten skal passere. Træbroen skal måle mindst 4 x 1,5 meter, med det højeste punkt minimum 20 cm over jorden. Træbroen skal være udført af forholdsvis solide materialer og på en sådan måde, at den ikke er til fare for hverken hest eller rytter. Den må ikke være glat. Farven på træbroen skal være i naturlige nuancer. Sponsor logoer på siderne er ikke tilladt, hvis de kan forhindre dommeren i at se rytterens korrekte udførsel.

Udførelse: Hesten passerer træbroen i skridt. Baneskitsen indikerer om træbroen skal udføres fra begge sider, altså to gange.

Bedømmelse: 

 • Kvalitet og regularitet i skridt overgange
 • Tillid overfor forhindringen

Pointfradrag:

 • Hvis hesten tøver på forhindringen
 • Irregularitet i bevægelse
 • Om forhindringen udføres i andre gangarter end skridt

Speedtest:

 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation
 • Væltes en del af træbroen → +5 sek

Spring

Beskrivelse: Forhindringen består af 4 halmballer mellem to springstøtter, og en bom henover, højde 35-50 cm. Halmballerne kan erstattes af et andet naturligt materiale, så længe det ikke overstiger halmballernes højde.

Udførelse: Hesten skal nærme sig og springe springet naturligt og sikkert. Baneskitsen indikerer om springet skal udføres fra begge sider, altså to gange.

Bedømmelse: 

 • Naturlig og sikker tilridning til springet
 • Hestens aktivitet
 • Rytterens ro og brug af hjælpere

Pointfradrag:

 • Ved nedrivning af springet

Speedtest:

 • Røres halmballerne → +5 sek
 • Rives bommen over halmballerne ned → +5 sek
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation
 • Tredje refusering → diskvalifikation

Tønder

Beskrivelse: forhindringen består af tre tønder placeret i en trekant med tre meter imellem tønderne (målt mellem tøndernes center).

Udførelse: Hesten rides i galop ind imellem to af tønderne, som indikeret på baneskitsen. Først udføres en volte omkring tønden til højre, herefter et changement og derefter tønden til venstre i spidsen af trekanten, så et changement og tilsidst tønden til højre, inden exit af forhindringen samme sted, som den blev påbegyndt.

Alle volter skal udføres til højre eller venstre i overensstemmelse med baneskitsen, og forklaring ved banegennemgang.

Bedømmelse:

 • Kapacitet til at præstere på et snævert område
 • Hestens attitude
 • Rytterens brug af hjælpere (indvirkning og effekt)
 • Galoppens impuls og tempo
 • Kontinuitet og flydende præstation
 • Præcision og kvalitet af changementer

Speedtest:

 • Væltes en tønde → +5 sek
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation

Låge

Beskrivelse: Lågen er primært konstrueret i træ og lukkes med en jernbøjle. To støtter udformet af et naturligt materiale, med en bredde på minimum 2 meter og en højde på 1,3 meter skal været placeret på hver side af lågen.

Lågen skal kunne åbnes til højre eller venstre i overensstemmelse med baneskitsen.

Udførelse: Hesten galopperer lige hen til forhindringen, laver en overgang til skridt, hvorefter den skridt for skridt nærmer sig med overbevisning og sikkerhed. Hesten placeres parallelt med lågen (med venstre eller højre side ind mod lågen, afhængig af retningen af lågens åbning).

Med brug af rytterens højre (eller venstre – for ryttere der benytter sig af venstre hånd igennem hele testen) hånd, løfter rytteren jernbøjlen og åbner lågen. Rytteren skridter igennem lågen, uden at slippe grebet i jernbøjlen.

Når hesten er placeret på den anden side af lågen, må ekvipagen træde et par skridt tilbage, for derefter at lukke lågen. Jernbøjlen lukkes og forhindringen er gennemført.

Bedømmelse: 

 • Hestens bevægelse skal være flydende og uden tøven
 • Hesten skal være opmærksom på og deltage i åbning og lukning af lågen uden tegn på usikkerhed og ulydighed
 • Rytterens bevægelse skal være let, præcis og uden tøven
 • Rytteren skal, om nødvendigt, gøre brug af sine schenkler og opfordre hesten til fremdrift
 • Rytteren må ikke slippe lågen under åbning/lukning, men må godt flytte hånden på lågen

Pointfradrag:

 • Slippes lågen
 • Ved ethvert tegn på usikkerhed fra enten hest eller rytter
 • Mangel på kontinuitet i bevægelsen

Den faste låge udskiftes i de fleste tilfælde ud med et reb i speedtesten, og findes sjældent i stiltesten. Sker dette, er udførslen af forhindringen den samme som ovenfor beskrevet.

Speedtest:

a) Låge – fast

 • Slippes lågen og lukkes den ikke (rytteren må gerne sidde af hesten og færdiggøre forhindringen) → +30 sek
 • Væltes en af støtterne → +10 sek
 • Ukorrekt udførsel (eller lukkes lågen ikke) → diskvalifikation

b) Låge – reb (normalt denne variant i speedtest)

 • Væltes en støtte → +10 se
 • Ukorrekt udførsel (eller lukkes lågen ikke) → diskvalifikation
 • Svinges rebet over hovedet → diskvalifikation

Kande på bord

Beskrivelse: Forhindringen består af et bord, ca. 1 meter højt, med en bordplade, mål ca. Ø 1,25 meter, hvorpå der er placeret en kande, evt. med  væske i (vand).

Udførelse: Rytteren rider hen mod bordet i galop eller skridt, laver en parade ved siden af bordet, løfter kanden op over hovedet, eller drikker af kanden. Herefter placeres kanden igen på bordet.

Bedømmelse:

 • Hestens tilridning til bordet
 • Parade uden tegn på nogen form for frygt, hvor hesten forbliver ved rytterens hjælpere
 • Kanden skal forblive oprejst, når den placeres tilbage på bordet
 • Der tildeles højere point ved tilridning i galop end i skridt

Pointfradrag:

 • Hvis bordet berøres eller væltes

En flaske (med væske eller sand) kan erstatte en kande.

Speedtest:

 • Denne forhindring indgår normalt ikke i speedtesten

Klokke i korridor

Beskrivelse: Forhindringen består af to tværstænger, længde ca. 4 meter, placeret på to understøtninger, højde ca. 0,6 meter, der er fastgjort til jorden, med en afstand på 1,5 meter mellem hinanden, så der dannes en korridor. For enden af korridoren opstilles en klokke, højde ca. 2 meter. Tværstænger med understøttelse kan erstattes af dressurhegn.

Korridoren kan også udformes som et ”L”, bestående af to 4 meter korridorer.

Udførelse: Forhindringen udføres i skridt eller galop, hele vejen til enden, hvor der ud for klokken laves en parade og rytteren ringer på klokken. Derefter laves en tilbagetrædning ud af forhindringen, indtil hestens forpart er udenfor forhindringen.

Bedømmelse:

 • Hestens attitude og samling
 • Rytterens hjælpere
 • En flydende præstation, kontinuitet og perfektion i udførelsen
 • Der opnås højere point ved udførsel i galop end i skridt
 • En lukket parade giver højere point end en åben  parade på forparten

Pointfradrag:

 • Hvis en af tværstængerne i korridoren rives ned

Speedtest:

 • Væltes en tværstang ned → +5 sek
 • Ringes ikke på klokken → diskvalifikation
 • Ukorrekt udførsel af forhindring → diskvalifikation
 • Ukorrekt fuldførsel af exit → diskvalifikation

Tilbagetrædning - i et "L"

Forhindringen kan være opbygget på to måder:

a)Beskrivelse og udførelse: Forhindringen er udformet som et ”L”, bestående af to 4 meter korridorer, højde minimum 0,6 meter, der er fastgjort til jorden, med en afstand på 1,5 meter mellem hinanden. For enden af korridoren er opstillet en klokke, højde ca. 2 meter. Forhindringen er som i ”Klokke i korridor”.

Speedtest:

 • Væltes en tværstang ned → +5 sek
 • Ringes ikke på klokken → diskvalifikation
 • Ukorrekt udførsel af forhindring → diskvalifikation
 • Ukorrekt fuldførsel af exit → diskvalifikation

b)Beskrivelse og udførelse: Forhindringen er opbygget som a), men i stedet for en klokke er der opstillet en markering, højde ca. 1,6 meter på højre side, hvorpå der er placeret en kop. Rytteren laver en parade ud for koppen, tager denne med og laver en tilbagetrædning igennem ”L’et”. Inden udgang af forhindringen laves en parade ud for en markering til højre, og koppen afsættes på denne, inden tilbagetrædning ud af forhindringens indgang/udgang.

Forhindringen udføres i skridt eller galop, hele vejen til enden.

Speedtest:

 • Væltes en markering → +5 sek
 • Ukorrekt fuldførsel af exit → diskvalifikation
 • Placeres koppen ikke før exit → diskvalifikation
 • Ukorrekt udførsel af forhindring → diskvalifikation

Bedømmelse:

 • Måden hvorpå hesten rides ind i forhindringen
 • Måden hesten laver tilbagetrædning ud af forhindringen
 • Den flydende præstation
 • Respons på rytterens hjælpere

Pointfradrag:

 • Ved berøring af markeringerne
 • Ved væltning af markeringerne

Tilbagetrædning - omkring markeringer

Beskrivelse: En korridor udformes som to parallelle linjer med tre markeringer i hver linje. Afstanden mellem markeringerne er 2,5-3 meter, og de to linjer har en afstand på 1,5 meter.

Udførelse: Ekvipagen skridter eller galopperer ind i forhindringen og laver en parade for enden, ud for den sidste markering, hvor der på højre side er placeret en kop. Rytteren tager koppen med og laver en slalom-tilbagetrædning, og derefter en parade ud for den sidste markering til højre, hvor koppen afsættes igen.

For korrekt gennemførsel skal hesten være fuldstændig udenfor forhindringen (med alle fire ben), altså det sidste par markeringer.

Hvis rytteren rider hesten med højre hånd, skal glasset tages med venstre hånd, og sættes tilbage med venstre hånd. Hvis rytteren rider hesten med venstre hånd, skal glasset tages med højre hånd, og sættes tilbage med højre hånd.

Bedømmelse: 

 • Den flydende præstation i tilbagetrædningen
 • Respons på rytterens hjælpere
 • Korrekt parade

Pointfradrag:

 • Berøring af markeringerne
 • Væltes én af de to første, eller én af to sidste markeringer, skal rytteren sidde af og sætte dem på plads igen. Koppen sættes på plads når rytteren er i sadlen
 • Ukorrekt udførsel af forhindring → diskvalifikation

Speedtest:

 • Væltes en markering → +5 sek
 • Placeres koppen ikke før exit → diskvalifikation
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation
 • Vender hesten før de to sidste markeringer → diskvalifikation
 • Væltes en af de to første eller sidste markeringer → diskvalifikation (hvis ikke man sidder af hesten og rejser dem op igen)

Sidelæns over bom

Beskrivelse: Forhindringen består af en 3-6 meter lang bom med en diameter på maksimum 10 cm, placeret på en klods 5-10 cm over jorden.

Forhindringen kan bestå af to bomme. De kan have en vinkel på minimum 90 grader.

Udførelse: Hesten skal nærme sig forhindringen (højre eller venstre, som indikeret på baneskitsen) vinkelret på bommen. Hesten skal udføre forhindringen således at bommen altid forbliver liggende imellem for- og bagben, og må ikke berøres.

Bedømmelse: 

 • Hestens kapacitet
 • Den flydende, kontinuerlige og rolige præstation
 • Gennemførsel i galop fremfor skridt trækker op i pointgivning 

Pointfradrag:

 • Ved berøring af bommen
 • Ved for-/bagben ikke korrekt placeret i forhold til bommen
 • Ved fald af bom fra klodserne

Speedtest:

 • Træder en af hestens ben på den forkerte side af bommen → +5 sek
 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation
 • Falde af bom fra klodserne → +7 sek

Tage vara - fange ring - aflevering af vara

Tage vara fra tønde

Beskrivelse: En tønde med en vara i, en tyr (eller anden for for holder) med en ring ovenpå, og en tønde til aflevering af vara.

Afstanden mellem de tre forhindringer kan varriere, og der kan også indgå andre forhindringer imellem de tre, således at man skal udføre andre forhindringer med en vara i hånden.

Udførelse: Rytteren rider i galop hen til tønden (eller anden form for beholder) og tager vara’en op af tønden, uden at hesten på nogen måde reagerer.

Bedømmelse: 

 • Måden hesten nærmer sig tønden på
 • Reaktion på på tønden og vara’ens bevægelse
 • Den afslappede måde hvorpå rytteren håndterer vara’en
 • Stabil, kadanceret galop 

Pointfradrag:

 • Ved væltning af tønde

Speedtest:

 • Fejl ved at tage vara fra tønde → diskvalifikation
 • Vara taget op, men tabt og ikke samlet op igen → diskvalifikation
 • Væltes tønden → +5 sek
Fange ring

Beskrivelse: I galop fanges ringen (Ø 15 cm) med vara’en, der kan være placeret på forskellige typer af holdere (ofte en tyr) i forskellige højder.

Bedømmelse: 

 • Bevaring af tempo
 • Rytterens attitude 

Pointfradrag:

 • Ændring i hestens kadance og tempo
 • Ved berøring af holderen til ringen
 • Ved tab af ringen

Speedtest:

 • Fanges ringen → -5 sek (forudsat at ringen returneres til tønden sammen med vara’en)
 • Væltes tyren/holderen → +5 sek
Aflevering af vara til tønde

Beskrivelse: Rytteren skal i galop ride hen til tønden og aflevere vara’en, uden at hesten på nogen måde reagerer.

Bedømmelse:

 • Måden hesten nærmer sig tønden på
 • Reaktion på på tønden og vara’ens bevægelse
 • Den afslappede måde hvorpå rytteren håndterer vara’en
 • Stabil, kadanceret galop 

Pointfradrag:

 • Væltning af tønde
 • Tabes vara’en inden returnering til tønden, diskvalificeres man, med mindre rytteren sidder af hesten, samler vara’en op, og returnerer den fra hesteryg tilbage i tønden, og derefter fortsætter sit ridt

Speedtest:

 • Fejl ved returnering af vara til tønde → diskvalifikation
 • Vara tabt og ikke samlet op igen → diskvalifikation (samles vara’en op og placeres i tønden fra hesteryg tildeles ingen straf)
 • Væltes tønden efter placering af vara → +5 sek
 • Væltes tønden inden placering af vara → diskvalifikation

OBS: forhindringerne ”Tage vara”, ”Fange ring” og ”Aflevering af vara” kan være én sammenhængende forhindring, eller delt op i flere forhindringer

Enkeltslalom

Beskrivelse: forhindringen består af minimum fem træ- eller metal markeringer, højde 2 meter, der er fastgjort til en base, som ikke er fastgjort til underlaget. Markeringerne er udlagt på en lige linje, med en afstand på 6 meter imellem markeringerne. Retningen på forhindringen ses af markeringerne på jorden.

Udførelse: forhindringen skal udføres i galop. Hver gang der ændres retning skal det ske med et changement. Galoppen skal altid være retvendt og udført af rytteren.

Changementer skal altid udføres halvvejs imellem markeringerne.

Bedømmelse:

 • Rytterens præcision, flydende bevægelse og kontinuitet
 • Præcision af forhindringen
 • Kvalitet af changementer

Pointfradrag:

 • Fejl i changementer

Speedtest:

 • Væltes en markering → +3 sek
 • Ukorrekt gennemførsel → diskvalifikation

Gennemridning af dal med vand

Beskrivelse: Vandet i dalen bør ikke have en dybde på mere end 20 cm.

Udførelse: Udføres ved gennemridning i skridt. Den gode udførsel af denne forhindring er fundamental for enhver hest i markarbejdet.

Bedømmelse:

 • Hestens naturlige bevægelse igennem hele dalen med vand
 • Hestens selvtillid (bedømmes ud fra hestens villighed til at nærme sig forhindringen uden rytterens anstrengelser)

Speedtest:

 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation

Banket

Beskrivelse: Forhindringen er ligesom banketten kendt fra C.C.E. military forhindringen. Banketten består af en platform, der er ca. 2 meter bred, med et nedspring på ca. 60 cm.

Udførelse: Ekvipagen rider hen mod forhindringen i galop og foretager et nedspring fra banketten. 

Bedømmelse:

 • Hvordan hesten nærmer sig forhindringen
 • Hestens villighed
 • Tillid til rytterens instruktioner

Pointfradrag:

 • Hvis hesten tager for lang tid om at springe ned
 • Uvildighed til at bevæge sig fremad og springe

Speedtest:

 • Ukorrekt udførsel → diskvalifikation
 • Ved mere end 20 sek til gennemførsel → diskvalifikation

Flytte kop fra højre til venstre

Beskrivelse: Forhindringen består af to 2 meter høje stænger, som er placeret 1,2 meter fra hinanden. Øverst på den højre stang er placeret en kop. 

Udførelse: Ekvipagen nærmer sig i skridt, og laver en parade på den imaginære linje mellem de to stænger. Herefter flyttes koppen fra højre til venstre stang, uden hesten bevæger sig.   Herefter fortsættes i galop. Denne forhindring bruges primært i speedtesten. Rides hesten på højre hånd, skal rytteren flytte koppen fra venstre til højre side. Rides hesten på venstre hånd skal rytteren flytte koppen fra højre til venstre side.

Det er rytterens ansvar at koppen er placeret på den rigtige stang ved start af testen.

Bedømmelse:

 • Hestens selvtillid
 • Immobilitet (når rytteren flytter kroppen fra side til side for at flytte koppen)
 • At hesten ikke behøver ekstra kraftige hjælpere for at nærme sig forhindringen 
 • Anspring til galop efter udført forhindring

Pointfradrag:

 • Hvis hesten tøver på forhindringen

Speedtest:

 • Tages koppen ikke → diskvalifikation
 • Afsættes koppen ikke → diskvalifikation
 • Afsættes koppen på den forkerte stang → diskvalifikation

3. Speedtest

Speedtesten er et udtryk for rytterens koordinering og hestens kvalitet af eftergivenhed, hastighed, opmærksomhed og finesse.

Speedtesten består af et antal forhindringer, der skal forceres på hurtigst mulige tid, uden hensyntagen til stil. Man bedømmes på tid, får tidstillæg som straf og tidsafdrag som bonus (se “speedtest” markeret med blåt under gennemgang af forhindringer under stiltesten ovenfor).

Baneskitse tilsendes som oftest til deltagerne sammen med stiltesten 1 uge før konkurrencestart.

4. Kvægtest

Beskrivelse: Kvægtesten er kun inkluderet ved internationale konkurrenceret for teams bestående af minimum 3 og maksimum 4 ryttere fra det samme team. Kvægtesten foregår på en bane der er minimum 20 x 60 meter og maksimum 30 x 80 meter.

Udførelse: Hele teamet er på banen samtidig, hvor rytterne skiftevis skal udskille en (forudbestemt af dommeren) ko fra flokken, og drive den videre ned i den anden ende af banen, hvor den skal drives ind i en bestemt zone, defineret af niveauet for klassen. Når en rytter har udskilt en ko (den har overtrådt den bageste linje), må de resterende ryttere på teamet hjælpe med henholdsvis at tilbageholde flokken, eller at drive den udskilte ko til destinationen. Koen skal være på destinationen inden 3 minutter.

Bedømmelse (for hele teamet)

 • Klassifikation baseres på hurtigst mulig gennemførsel af testen plus tidstillæg for fejl
 • Kun de 3 bedste resultater tæller i den endelige klassifikation
 • Point tildeles ud fra placering

Pointfradrag:

 • 10 sek tillægges når en ko (der ikke er den udvalgte) overtræder den bageste linje
 • 10 sek tillægges når en rytter fra teamet (hvis ikke det er hans tur) overtræder den bageste linje

Diskvalifikation:

 • Hvis testen tager mere end 3 minutter
 • Hvis en rytter (hvis ikke det er hans tur) forbliver indenfor den bageste linje i mere end 5 sek
 • Hvis en rytter udsætter sin hest eller kvæget for mishandling
 • Ethvert tegn på blod på hest eller kvæg (ved brug af ridning med vara)

Working Equitation foreninger i Europa

Danmark: WEDK

Portugal: WAWE

Tyskland: WED

Holland: WE Holland

Frankrig: WEF

Sverige: WE Sweden

Belgien: WE Belgium

Italien: WEI